Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Ved Ø-hjelpstimer må dere bruke telefonen.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 22064444 dersom du ønsker det. 

Åpningstider: mandag - Fredag  08.15 - 15.15  

Ved øyeblikkelig hjelp kontakt:

Oslo kommunale legevakt , Storgaten 4 (døgnåpen)

Oslo kommunale legevaktbase  på Aker Sykehus (16-22)

 Ved akutt nød ring  113

 

 Viktig informasjon

26. mai 2014 kl. 13:15

Ledige fastleger

Fastlegekontoret har til en hver tid oversikt over hvilke leger som har plass til nye fastlegepasienter hos oss. Ring tlf. 810 59 500 eller benytt internett: NAV - Min Fastlege.

Alle våre leger har fastlegeavtale. Pasienter vi har på liste blir prioritert. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil en av de andre legene ta imot deg.

Ring oss på 22 06 44 44 for nærmere informasjon.